Wiadomości - Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2018r.

Dodał: Data: 2017-12-12 09:26:15 (czytane: 1983)

W załączeniu przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który obowiązywać będzie w I półroczu 2018r.

Informujemy, że poszczególne sorty odpadów komunalnych segregowanych mogą być odbierane partiami przez różne pojazdy tego samego dnia, powinny więc znajdować się przy drodze publicznej w godzinach 7:00 – 20:00.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska:

- kolorowe worki (niebieski, żółty, zielony) otrzymywane od odbiorcy odpadów przeznaczone są wyłącznie na odpady segregowane. W przypadku gromadzenia w nich odpadów niesegregowanych, Wykonawca ma prawo odmówić ich zabrania;

- w przypadku gdy stwierdzone zostanie podczas odbioru odpadów, że na terenie nieruchomości odpady nie są segregowane prawidłowo, Wykonawca ma prawo odmówić ich zabrania;

- w przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady, że na danej nieruchomości odpady segregowane są w sposób niewłaściwy, podjęte zostaną czynności zmierzające do zmiany stawki opłat do wysokości 10 zł od osoby miesięcznie; 

- wszyscy mieszkańcy wnoszący opłaty za gospodarowanie odpadami mają prawo do wystawiania w dniu ich odbioru, odpadów w nieograniczonej ilości bez względu na fakt, czy są gromadzone w sposób selektywny czy też nieselektywny.

http://www.umig.stopnica.pl/pliki/HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_2018.pdf

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków i opłat lokalnych

Rada Miejska w Stopnicy, na wniosek Burmistrza, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła stawki podatków i opłat lokalnych...