Wiadomości - Aktualności

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Dodał: Mariusz Data: 2022-08-01 11:44:13 (czytane: 621)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

-  specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać:

- elektronicznie od dnia 1 lipca 2022 r. za pośrednictwem:
  • PUE ZUS,
  • Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl,
  • ePUAP oraz 
  • bankowości elektronicznej;
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Druki są  dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy pod numerami tel. 41 3779818, 514 102 519.

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisano umowę na "Przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica"

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, zawarł umowę...