Wiadomości - Aktualności

Kolejna duża inwestycja w Gminie Stopnica

Dodał: Data: 2016-11-08 12:31:50 (czytane: 1717)

W dniu 3 listopada br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę z Wykonawcą na budowę chodnika w Stopnicy. Opracowany kilka lat temu z inicjatywy radnych oraz Wójta Gminy Stopnica, sfinansowany z budżetu gminy projekt budowy chodnika przeznaczony został do realizacji.

Budowa chodnika o długości ponad 700 m (na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową prowadzącą z Wolicy do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Suchowoli i dalej do ulicy Cmentarnej), stanowi kontynuację współpracy między Gminą Stopnica a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W latach poprzednich w pasie drogi krajowej wybudowano chodniki w Smogorzowie, Wolicy i Mietlu.

Kwestia budowy chodnika była poruszona przez Burmistrza Ryszarda Zycha podczas konsultacji społecznych dotyczących mapy zagrożeń, które odbyły się 11 lutego 2016r. W konsultacjach brali udział przedstawiciele Policji i GDDKiA, którzy potwierdzili, że od kliku lat czynione są starania, aby wspomniana inwestycja została zrealizowana. Zgłoszone przez Burmistrza przedsięwzięcia wpisują się w zakres priorytetowych działań.

Wykonanie chodników wpłynie na rozwiązanie problemów komunikacyjnych w najbardziej newralgicznych punktach, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób podróżujących tranzytem przez Gminę Stopnica.

Realizacja ww. inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności  mieszkańców ulic i sołectw położonych po południowej stronie drogi krajowej w tym uczniów uczęszczających do zlokalizowanego w pobliżu zespołu szkół, kompleksu obiektów sportowych, Gminnego Centrum Kultury oraz centrum Stopnicy.   

W przyszłości podjęte zostaną działania aby docelowo chodniki zostały wybudowane na całym odcinku drogi krajowej przebiegającej przez Gminę Stopnica.

Bezpieczeństwo użytkowników drogi zostanie również zwiększone dzięki realizowanej przez Gminę Stopnica inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego na oprawy z najnowszą technologią LED. Gmina Stopnica na realizację przedsięwzięcia, którego zakres obejmuje wymianę opraw we wszystkich miejscowościach gminy pozyskała dofinansowanie w wysokości 85 % wartości projektu, która wynosi ponad 3,4 mln złotych. Dofinasowanie pochodzi ze środków Polsko- Szwajcarskiego Programu Współpracy.   

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Burmistrz, Rada Miejska, Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy w dniu...