Wiadomości - Dla rolnika

Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dodał: Data: 2018-06-29 13:39:33 (czytane: 669)

Ogórek gruntowy, ziemniak.

Roślina: Ogórek (gruntowy)

Agrofag: Mączniak rzekomy dyniowatych

Data publikacji komunikatu: 2018-06-29

Szczegóły:

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania mączniaka rzekomego dyniowatych. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka rzekomego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Pierwsze oliwkowożółte , kanciaste plamy ograniczone nerwami na górnej stronie liści mogą pojawić się w każdej fazie rozwojowej ogórka.

Rozwojowi patogenu sprzyjają chłodne i wilgotne noce (temperatura 15-16°C, długo utrzymująca się nocna mgła) oraz słoneczne dni z temperaturą 20-25°C.

Zalecenia:

Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest na młodych roślinach.

W celu ochrony roślin ogórka przed mącznikiem rzekomym należy zastosować zabiegi chemiczne zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni aż do zakończenia zbiorów. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:

• uprawa odmian odpornych

• zakładanie plantacji z dala od zbiorników wodnych, zadrzewień lub łąk, na których występują częste nocne mgły.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj

Uwagi:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania

w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i

stosowania.

2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków

ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych

środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu,

w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41

w/w ustawy.

5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata

 

Roślina: Ogórek (gruntowy)

Agrofag: Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka

Data publikacji komunikatu: 2018-06-29

Szczegóły:

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka

Zalecenia:

Pierwsze objawy choroby są już widoczne w fazie 2-3 liści właściwych. Obserwacje nasilenia choroby prowadzić należy w okresie wegetacji do momentu pełnej dojrzałości owoców. Rozwojowi patogenu sprzyja wysoka wilgotność powietrza, ciepło (optymalna temp. 24-27°C)

oraz długotrwałe zwilżenie roślin rosą. Zwalczanie jest konieczne niezależnie od nasilenia choroby na plantacjach odmian podatnych. Prawidłowa ochrona szczególnie ważna jest w początkowej fazie wzrostu ogórków. W celu ochrony roślin ogórka przed bakteryjną kanciastą plamistością należy zastosować zabiegi chemiczne po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi powtarzać co 7-10 dni w zależności od nasilenia choroby. W sezonie wegetacyjnym wykonać 2-3 zabiegi. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

Czynniki ograniczające wystąpienie choroby:

• 2 – 3-letnia przerwa w uprawie ogórka na tym samym polu

• wysiew zdrowych, zaprawionych nasion

• uprawa odmian tolerancyjnych na tą chorobę

• uprawa gorczycy jako przedplon.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj

Uwagi:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania

w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i

stosowania.

2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków

ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych

środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu,

w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41

w/w ustawy.

5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia

dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

Roślina: Ziemniak

Agrofag: Zaraza ziemniaka

               

Data publikacji komunikatu: 2018-06-29

Szczegóły:

Zaistniały sprzyjające warunki dla rozwoju zarazy ziemniaka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:

W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się

od 8 do 18 oC).

 

Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj

Uwagi:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenie dla rolników - ZAREJESTRUJ CUDZOZIEMCA PRZEZ INTERNET

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica organizuje, w ramach projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania...