Wiadomości - Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów

Dodał: Data: 2022-04-27 11:16:27 (czytane: 288)

Gmina Stopnica otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 206 zł na realizację programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r., który został przyjęty Uchwałą Nr XXI/11/2022 Rady Miejskiej w Stopnicy dnia 17 marca 2022 r.

Jego celem jest zapewnienie usług wsparcia seniorom z Miasta i Gminy Stopnica oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy i wolontariuszy.

Adresatami Programu są mieszkańcy Miasta i Gminy Stopnica w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności:

·         prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub

·    mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w pierwszej kolejności wsparcia powinna udzielić najbliższa rodzina).

Realizacja programu polega na świadczeniu w szczególności przez wolontariuszy usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów, w tym:

1.      Wsparcie społeczne:

·       uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów itp.).

2.      Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

·     wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,

·         pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych.

3.      Wsparcie psychologiczne:

·         informowanie o dostępie do ogólnopolskich ,,telefonów zaufania” dla seniorów,

·    objęcie wsparciem w postaci specjalistycznego poradnictwa, w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

4.      Wsparcie przez wolontariusza w czynnościach dnia codziennego:

·         pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,

·         pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,

·         pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z  Banku Żywności,

·         dostarczenie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),

·     zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior),

·      pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy będą kwalifikować osoby wymagające wsparcia do w/w programu zgodnie z jego założeniami oraz zgodnie z rządowym programem ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022 ustanowionym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy, nr tel. 41 377 98 13.

 

Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, Rada Miejska, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy...