Wiadomości - Aktualności

Kształcenie na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Dodał: Data: 2020-03-25 07:11:08 (czytane: 476)

  • Informujemy Rodziców i Uczniów, że przez czas zawieszenia nauki w szkołach nauczyciele naszej szkoły prowadzą kształcenie na odległość.
  • Materiały i dokładne wskazówki do pracy uczniów przekazywane są przez poszczególnych nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny na konta rodziców. Ponadto nauczyciele mogą wykorzystywać do kontaktu z uczniami i/lub rodzicami pocztę elektroniczną, a w razie ewentualnych problemów technicznych – będą nawiązywać kontakt telefoniczny z rodzicami.
  • Oprócz proponowanych przez nauczycieli materiałów do nauki (np. tradycyjnych podręczników czy różnorodnych platform cyfrowych), uczniowie mogą wykorzystywać także inne dostępne materiały służące samodzielnej nauce. Więcej informacji oraz przykładowe linki będziemy zamieszczać na stronie internetowej szkoły w zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE”.
  • Wychowawcy poszczególnych grup przedszkolnych udostępnią propozycje zabaw i zadań dla poszczególnych grup na stronie internetowej szkoły w zakładce „PRZEDSZKOLE”.
  • Przejście na zdalny system nauczania wymaga czasu i przyzwyczajenia. Prosimy o dobrą współpracę i komunikację pomiędzy nauczycielami i rodzicami.
  • Mając na uwadze dobro dzieci, ich zdrowie i bezpieczeństwo, zachowajmy spokój i szczególną ostrożność.

 

Szanowni Państwo!

Aby nasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie, korzystając z sieci i ucząc się w domu, powinny mieć na względzie 10 podstawowych zasad:

1. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego,

2. Otwieranie wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawcy, nauczycieli,

3. Ostrożne pobieranie plików z sieci,

4. Unikanie klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,

5. Nie podawanie w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłanie swoich zdjęć,

6. Ochrona swoich kont na serwisach społecznościowych,

7. Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, które są kombinacją liter i cyfr,

8. Czytanie regulaminów,

9. Sprawdzanie, czy strona, do której się logują, ma zabezpieczenie SSL,

10. Pamiętanie, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

 

W obecnym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nauka odbywa się tylko i wyłącznie w domu, szczególnie ważne jest, abyśmy wszyscy - rodzice, opiekunowie i nauczyciele motywowali dzieci i młodzież do pracy. Motywacja jest zawsze potrzebna, ale teraz - szczególnie. Jak to zrobić?

 

1. Na czas nauki dziecka w domu wyłączmy wszelkie źródła dźwięku, nie przerywajmy dziecku. 

2. Zaproponujmy, żeby wszystkie dzieci w domu uczyły się w tym samym czasie. Zabawa rodzeństwa w czasie nauki jednego dziecka nie sprzyja jego motywacji.

3. Pokażmy, jak bardzo cenimy rozwijanie naszych pasji. Samodzielnie napisany przez dziecko referat czy zrobiona własnoręcznie makieta jest równie satysfakcjonująca jak wykonanie wielu ćwiczeń.

4. W czasie wolnym pozwólmy dziecku wykazać się wiadomościami, które zdobyło w trakcie nauki.

5. Nauczmy dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Doceniajmy opanowanie przez dziecko nowych umiejętności. Wpajajmy dziecku przekonanie, że wiedza to coś, nad czym trzeba pracować.

6. Chwalmy dziecko za prawdziwy wysiłek i upór w dążeniu do celu, zwłaszcza, jeśli stosuje się ono do ustalonego w domu systemu nauki.

7.Podkreślajmy sukcesy, pamiętając, że to motywuje. Nie krytykujmy, nie wyolbrzymiajmy braków. Starajmy się codziennie doceniać postępy, które czyni dziecko i wspólnie działać w pokonywaniu pojawiających się trudności.

Unable to connect to database