Wiadomości - Aktualności

Mieszkańcy mogą składać wnioski do WFOŚiGW w Kielcach na wymianę kotłów centralnego ogrzewania

Dodał: Data: 2018-02-14 15:13:18 (czytane: 1365)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków nr 1 dla zadań realizowanych w ramach programu: ZORZA- Czyste powietrze nad Świętokrzyskim - Edycja 2018 w ramach którego mieszkańcy województwa Świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych kotłów na niskoemisyjne oraz podłączenia do sieci gazowej.

Dofinansowaniem  objęte    następujące  działania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

I. Podłączenia  do  sieci  gazowej  wraz  z  trwałym  odłączeniem  od instalacji obecnego kotła/pieca.

II. Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej,

III. Wymiana  pieców/kotłów  opalanych  paliwem  gazowym/olejowym  na  zasilane wyłącznie energią elektryczną.

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości:

a) 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek),

b) 3 500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np. pellet),

c) 4 000 zł  w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe,

d) 5000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. pompa  ciepła, piec akumulacyjny).

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 15.02.2018 r.  i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania opublikowane zostały na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach (link poniżej):

Typy zadań i warunki dofinansowania oraz koszty kwalifikowane określone są w treści programu.

Wnioski przyjmowane będą  w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce, tel. sekretariat: 41-366-15-12, 41-333-52-20, tel. biuro obsługi: 41 333-52-21.

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostatnie dni na łyżwiarskie szaleństwo

W okresie ferii z lodowiska można korzystać w godzinach 10:00-20:00. Lodowisko funkcjonować będzie do 28 lutego. ...