Wiadomości - Aktualności

Możesz już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej

Dodał: Mariusz Data: 2019-05-09 07:44:21 (czytane: 988)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju cały czas przyjmuje wnioski od ochotników do terytorialnej służby wojskowej.

Bliższe informacje można uzyskać w jej siedzibie, telefonicznie (261-174-510, 261-174-536, 261-174-512), na stronie internetowej https://wkukielce.wp.mil.pl/.

 WOT.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych uczestniczył w oficjalnym przekazaniu na rzecz Wojskowego Oddziału Gospodarczego nieruchomości w Czyżowie, która zostanie dostosowana dla potrzeb funkcjonowania batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.

DSC_0359.JPG

Przekazanie nieruchomości poprzedzone zostało podpisaniem aktu notarialnego na mocy którego nieruchomość w Czyżowie została przekazana na rzecz Skarbu Państwa. Przekazanie nieruchomości nastąpiło po uprzednim wyrażeniu zgody przez mieszkańców sołectwa oraz Radę Miejską w Stopnicy.

W związku z rozpoczęciem formowania struktur Wojsk Obrony Terytorialnej, spośród wielu lokalizacji zgłoszonych przez samorządy kilku ościennych powiatów, po dokonaniu przeglądu zgłoszonych nieruchomości, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wybrało jako najlepszą i zwróciło się z wnioskiem o przekazanie przez Gminę Stopnica nieruchomości w Czyżowie z przeznaczeniem na potrzeby lokalizacji pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Nieruchomość wykorzystana będzie przez bataliony lekkiej piechoty, które liczyć będą ok. 100 stałych etatowych zawodowych żołnierzy oraz pracowników obsługi. Okresowo (w trakcie ćwiczeń, treningów lub szkoleń) stan zmienny zakwaterowania budynku będzie wynosił ok. 700 osób.

Po przejęciu nieruchomości Dowództwo WOT deklaruje dostosowanie obiektu poprzez remont i przebudowę budynku, budowę ogrodzenia, pomieszczeń garażowych i magazynowych, sieci teleinformatycznej.

Proces zaadaptowania nieruchomości na potrzeby WOT powinien zakończyć w 2020 r.

Przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i zrealizowanie zamiarów inwestycyjnych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia bezrobocia, rozwoju gospodarczego gminy oraz wzrostu estetyki przestrzennej miejscowości.

Ogólne założenia sposobu funkcjonowania WOT

Osoby (ochotnicy)- w wieku do 63 lat, zakwalifikowani do wcielenia w struktury batalionów lekkiej piechoty, rozpoczną swoją przygodę z wojskiem od szkolenia. Po odbyciu którego rekruci składać będą przysięgę, po złożeniu której zostaną żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej. 

Po odbyciu szesnastodniowego szkolenia, żołnierze WOT będą spotykać się raz w miesiącu na dwudniowych szkoleniach w jednostce wojskowej.  Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają otrzymać wynagrodzenie w wysokości min. 502 zł miesięcznie – 320 zł za gotowość do służby i min.  182,40 zł, max. 326,40 zł ekwiwalentu za dwa dni szkolenia miesiącu (w zależności od stopnia wojskowego).

Szesnastodniowe szkolenie rekruci rozpoczynać będą od zajęć z zakresu BHP, p-poż. i ochrony informacji niejawnych.  Następnie czeka ich test sprawności fizycznej. Kolejne dni to ćwiczenia praktyczne- strzelanie i taktyka.

Po rozpoczęciu funkcjonowania batalionu lekkiej piechoty w Czyżowie, w oparciu o powyższe założenia, w regionie rocznie pozostanie ok. 4,2 mln zł.

DSC_0365.JPG

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Roślina: Śliwa domowa, Agrofag: Owocnice śliwowe...