Wiadomości - Aktualności

Nabór wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest

Dodał: Data: 2021-02-04 07:47:43 (czytane: 448)

Informujemy, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu Miasta i Gminy Stopnica, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie od mieszkańców.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia pokrywane są w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) pokrywa wnioskodawca - posiadacz wyrobów zawierających azbest. Ostateczny koszt udziału mieszkańca w realizacji projektu zostanie określony po uzyskaniu przez Gminę Stopnica dofinansowania.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od zgromadzenia minimalnej ilości wniosków oraz udzielenia dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Stopnica przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonana wyboru najkorzystniejszej oferty. Po wyborze Wykonawcy zawarte zostaną umowy z mieszkańcami, których przedmiotem będzie unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.    

W związku z powyższym zainteresowani pozyskaniem dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2. Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi (parter) oraz na stronie internetowej gminy. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO: 5 KWIETNIA 2021 r.

NIE MA POTRZEBY ABY OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK PRZED DNIEM OGŁOSZENIA NABORU SKŁADAŁY WNIOSEK PONOWNIE.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ WNIOSEK  NA UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wniosek o udział w realizacji projektu można również złożyć online za pośrednictwem PORTALU INTERESANTA.