Wiadomości - Aktualności

Od 27 maja ponownie zaczyna działać Biblioteka w MCK w Stopnicy

Dodał: Data: 2020-05-27 09:48:02 (czytane: 307)

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.

KOMUNIKAT W SPRAWIE URUCHOMIENIA

BIBLIOTEKI

W MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY W STOPNICY 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.04.2020 r., wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym,
z dnia 28.04.2020 r. oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierując się troską o bezpieczeństwo osób korzystających z Biblioteki w Stopnicy, wznowienie działalności będzie możliwe przy wprowadzeniu obostrzeń i zasad postępowania w czasie pandemii. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami funkcjonowania Biblioteki.

 

1. Celem wdrożenia procedur dotyczących pracy biblioteki jest zapewnienie bezpieczeństwa przed zakażeniem KORONAWIRUSEM, czytelników i pracowników MCK w Stopnicy. Działania są dostosowane do etapu zaawansowania epidemii.

2. Biblioteka w Stopnicy zaczyna ponownie działać od 27.05.2020 r. Czynna będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Przewiduje się przerwy w działaniu biblioteki, w celu dezynfekcji powierzchni, codziennie w godzinach: 

            - od 10.00 do 10.15,

            - od 12.00 do 12.15,

            - od 14.00 do 14.15.

4. Ostatnie wejście do biblioteki przewiduje się na godzinę 15.30 .

5. Obsługa czytelników będzie się odbywać w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem odpowiednich środków dotyczących kontaktów pracownik - wypożyczający.

6. W bibliotece jednorazowo będzie mogła przebywać tylko 1 osoba wypożyczająca.

7. Nie będzie wolnego dostępu do księgozbioru.

8. Czytelnik, który będzie chciał wypożyczyć książki, musi dokonać wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji (co najmniej 1 dzień wcześniej). 

Telefon do kontaktu:  41 37 79 856.

Należy podać tytuły książek, które chcą Państwo wypożyczyć, aby pracownik biblioteki mógł je przygotować.

9. Pracownik biblioteki poda godzinę, na którą trzeba będzie zgłosić się po odbiór książek lub ich zwrot (godzina przyjścia będzie z Państwem uzgadniana).

10. Jednorazowo będzie można wypożyczyć nie więcej niż 4 książki.

11. Każdy, kto wejdzie do budynku MCK w Stopnicy, celem skorzystania z biblioteki, musi obowiązkowo mieć założoną maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki. 

Po wejściu do budynku, każdy obowiązkowo dezynfekuje ręce (w rękawiczkach również) środkami dostępnymi w instytucji (stolik przy wejściu do budynku i przy wejściu do sali biblioteki).

12. W bibliotece książki podaje wypożyczającemu, wyłącznie pracownik biblioteki.

13. Wszystkie zwracane książki będą poddawane obowiązkowej kwarantannie na czas 10 dni. Zwracane książki należy włożyć do specjalnie oznakowanego pojemnika: „KWARANTANNA KSIĄŻEK”, znajdującego się przy wejściu do sali bibliotecznej.

14. Nie będzie można korzystać z czytelni w bibliotece.

15. Wypożyczający nie będą mogli przekroczyć linii (oznakowanie na podłodze) w sali bibliotecznej.

16.  Osoby z zewnątrz, nie będą mogły korzystać z sanitariatów w budynku MCK w Stopnicy.

17. W przypadku gdy pracownik biblioteki zauważy wyraźne oznaki choroby, takie jak: uporczywy kaszel, katar, trudności w oddychaniu, ma prawo odmowy wpuszczenia do budynku MCK i sali biblioteki. Taki incydent natychmiastowo zgłasza do Dyrektora instytucji, który podejmuje odpowiednie czynności: powiadomienie służb m.in. SANEPID, wezwanie karetki, wyproszenie interesanta i dezynfekcja budynku.

18. Pracownicy biblioteki zaopatrzeni będą w przyłbice ochronne, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, książek i powierzchni dotykowych w Sali, a od interesantów oddzieleni będą osłoną.

19. Powyższe procedury i ograniczenia są obowiązkowe i będą znoszone zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb i instytucji.

 

Unable to connect to database