Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Dodał: Mariusz Data: 2021-11-22 14:10:26 (czytane: 235)

Gmina Stopnica na podstawie podpisanej przez Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica umowy przystąpiła do realizacji Modułu IV programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Realizatorem wsparcia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy.

Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

W ramach realizacji programu Gmina Stopnica wesprze 85 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy w/w ośrodka między innymi w formie zasiłku stałego, ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenia pielęgnacyjnego bądź ubiegające się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oraz korzystające z innych form pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy. Dodatkowe wsparcie polega na zakupie paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz z artykułami czystości i środkami ochrony osobistej. Działanie ma na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków wywołanych sytuacją pandemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

Program ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest kierowany do 85 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stopnica, które nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy finansowej ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

Osoby chcące uczestniczyć w programie składają Wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu wraz z wymaganymi dokumentami. Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, Biuro Obsługi, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica w terminie od dnia 22 listopada 2021 roku do dnia 29 listopada 2021 r.

O przystąpieniu do programu będzie decydować między innymi kolejność wpływu wniosku.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 377 98 13 lub 41 377 98 18.

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu;

Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;

- Klauzula informacyjna;

- Kopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

 

Sobota z Książką w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

12/04/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy oraz KGW "Strzałkowianki" zapraszają. więcej..

Koncert

12/05/2021

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na koncert. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica wyposaży Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji, fizjoterapii i fizykoterapii

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę o wartości blisko 180 000 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym...