Wiadomości - Dla rolnika

Platforma żywnościowa

Dodał: Data: 2020-02-18 07:11:27 (czytane: 180)

Głównym celem projektu jest stworzenia Platformy Żywnościowej jako giełdy towarów rolno-spożywczych, na wzór giełdy papierów wartościowych, która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT. W dalszej perspektywie także kontraktów terminowych.

Celem jest również zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Giełda rozpocznie działanie w marcu 2020 roku. Na początek, w formie pilotażu przedmiotem obrotu będzie pszenica.

Dostrzegliśmy, że potrzebne jest stworzenie miejsca gdzie bezpiecznie, w sposób nowoczesny można będzie prowadzić wymianę handlową dużymi jednolitymi partiami towarów rolnych o wysokiej, wystandaryzowanej jakości.

Polskie rolnictwo jest rozdrobnione, wielu producentów oferuje małe partie produktów. Przez to nie może dostarczyć jednolitych jakościowo, dużych partii towarów. 

Oferowanie małych ilości przekłada się zaś na niższe ceny, które jeszcze bardzo często się zmieniają.
Powstaje duża niepewność zbytu i ceny, a co za tym idzie zwiększa się  ryzyko produkcji.

Odpowiedzią na te problemy jest stworzenie „Platformy Żywnościowej SELLFOOD”.

Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone zostanie  ryzyko handlowe.

Podstawowym założeniem Platformy Żywnościowej jest zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Sprzedawać za pośrednictwem platformy będą mogli zarówno mali rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa jak i wielcy producenci oferujący duże partie pszenicy. Platforma Żywnościowa ułatwi tez dostęp do surowca o ustalonej, najwyższej jakości wszystkim potencjalnie kupującym zarówno małym przetwórcom jak i potentatom czy eksporterom. Przewidujemy, że na początku platforma będzie uzupełnieniem tradycyjnych kanałów dystrybucji, ale z czasem dla wielu producentów, przetwórców i eksporterów będzie to główne miejsce obrotu pszenicą.

Więcej informacji:  platformazywnosciowa.com.pl

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Oferta dla chcących uprawiać konopie przemysłowe

Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin...