Wiadomości - Aktualności

Przypominamy o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Dodał: Data: 2020-08-13 13:28:39 (czytane: 491)

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry Start” (300+)...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia „Dobry Start”,

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem:

  • PUE ZUS,
  • Emp@tia  empatia.mrpips.gov.pl,
  • ePUAP oraz 
  • bankowości elektronicznej;

- tradycyjnie (w wersji papierowej)

Druki są  dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (500 plus) został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze (500 plus) w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.

Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r. 

Zaś rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka. 

Więcej informacji można uzyskać Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki, pokój nr 5b pod numerami tel. 41 3779 818, 514 102 519.

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W Strzałkowie powstanie inkubator przetwórstwa rolnego

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z utworzenie inkubatora...