Wiadomości - Aktualności

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Dodał: Data: 2022-01-24 08:36:22 (czytane: 421)

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

43_RKapitalO.jpg

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

 Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. 

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 12. miesiąc ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc. Zasada ta dotyczy także Ciebie jeśli przed 1 stycznia 2022 r. przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji...