Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2017-07-21 07:56:27 (czytane: 350)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 maja 2017 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy,
2) w sprawie przyjęcia wysokości składki członkowskiej Gminy Stopnica na rzecz Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,
4) w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023,
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
7) w sprawie rozpatrzenia skargi.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
 - zapoznanie się z wykazem gruntów gminnych przeznaczonych do komunalizacji.
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatna mammografia

Zapraszamy na bezpłatną mammografię w dniu 5 sierpnia (sobota) - obok Ośrodka Zdrowia w Stopnicy....