Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2017-09-11 07:28:35 (czytane: 524)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 lipca 2017 r.
4. Rozpatrzenie informacji:
    1) o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Stopnica,
    2) o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
    3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu
        realizacji wieloletnich przedsięwzięć,
    4) o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje
        kultury,
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady
    Miejskiej.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Stopnica a Gminą Busko-Zdrój w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przebudowę drogi wewnętrznej w Zaborzu usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 390/3,
2)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/42/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,
3)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/28/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,
4)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój,
5)    w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
6)    w sprawie zmiany uchwały Nr XX/2/2017  Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2017 roku”,
7)    w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie dotacji na jedno dziecko w wysokości wyższej niż wysokość określona na podstawie art. 90 ust. 2 d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego niespełniających warunków o których mowa w art. 90 ust 1 c,
8)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023,
9)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,     
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

06/23/2018

więcej..

Zajęcia wakacyjne

07/02/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica na popołudniowe zajęcia wakacyjne. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

Od 13 września wnioski o pomoc mogą składać producenci drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, poszkodowani w wyniku wiosennych...