Wiadomości - Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dodał: Mariusz Data: 2018-09-20 14:46:25 (czytane: 514)

Na podstawie art. 19a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Narodowy Badminton

dotyczącej wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu

na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja badmintona na terenie Gminy Stopnica z programem Shuttle Time”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica do dnia 28 września 2018r.

 

Oferta - plik do pobrania

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs dla PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, w załączniku przesyła informację dotyczącą Konkursu dla PRODUCENTÓW...