Wiadomości - Aktualności

Uwaga! Osoby, które oferują pomoc w pozyskaniu dofinansowania na realizację przedsięwzięć prośrodowiskowych (ogniwa fotowoltaiczne, kotły centralnego ogrzewania) NIE DZIAŁAJĄ z upoważnienia i w imieniu gminy

Dodał: Data: 2022-04-21 16:08:17 (czytane: 286)

W przestrzeni publicznej w ostatnim okresie pojawiają się informacje, przekazywane przez niektórych przedstawicieli handlowych, którzy przy oferowaniu pomocy związanej z pozyskaniem środków finansowych, między innymi na wymianę kotłów centralnego ogrzewania, montaż odnawialnych źródeł energii informują, iż działają w imieniu gminy lub za jej wiedzą i zgodą, co jest absolutną nieprawdą.

Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje danymi kontaktowymi do osoby, która rozpowszechnia w/w informacje, prosimy o przekazanie ich do tutejszego Urzędu.

W imieniu i na rzecz gminy mogą działać jedynie upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Stopnica lub osoby, które przedstawią stosowne pisemne pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu.

W związku z powyższym apelujemy, aby przed zawarciem jakiejkolwiek umowy uważnie zapoznać się z jej treścią, a przed dokonaniem płatności upewnić się, iż informacja o dokonaniu zapłaty pochodzi od zaufanego źródła- sprzedawcy/ dostawcy/ wykonawcy z którym posiadacie Państwo zawartą umowę, w tym przede wszystkim sprawdzić czy wskazany rachunek bankowy należy do właściwego sprzedawcy poprzez zweryfikowanie czy na oficjalnych dokumentach (poprzednich fakturach lub na oficjalnych stronach internetowych) jest on identyczny jak na wezwaniu do zapłaty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy również kontakt telefoniczny (wskazany w umowie, stronie internetowej dostawcy, bądź poprzednich wiarygodnych fakturach) z właściwym dostawcą mediów lub usług, celem potwierdzenia prawdziwości numeru rachunku bankowego.

Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica pozyskała ponad 65 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Spośród 4 złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania, Gmina Stopnica uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 65 489 zł tj. 70 % planowanych...