Wiadomości - Aktualności

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków i opłat lokalnych

Dodał: Data: 2017-12-11 08:24:04 (czytane: 1629)

Rada Miejska w Stopnicy, na wniosek Burmistrza, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła stawki podatków i opłat lokalnych oraz taryfy za wodę i ścieki na 2018 r.

Górne stawki podatków i opłat (od nieruchomości i środków transportowych) ustalone przez Ministra Finansów na 2018 r. zostały obniżone do wysokości obowiązującej w 2017 r.

Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniono budynki mieszkalne, a stawki podatku od gruntów nimi zabudowanych obniżono o 80 %.


Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono z kwoty 52,49 zł do kwoty 40 zł za 1 kwintal.


Stawki podatku za budynki gospodarcze nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zmniejszono o połowę.


Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawki podatkowe obniżono o ponad 20 %.


Duże obniżki zastosowano również w podatkach od środków transportowych (pojazdów).


Za 1 m3 dostarczonej wody ustalono, niższą niż rok wcześniej, opłatę w kwocie 2,80 zł + 8 % VAT (3,02 zł brutto).


Za odbiór 1 m3 ścieków opłatę 7,97 zł + 8 % VAT, obniżono do kwoty 2,50 zł + 8 % VAT (2,70 zł brutto).


Na obszarze Miasta i Gminy Stopnica obowiązywać będą jednakowe stawki podatków i opłat lokalnych.


Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych powoduje, iż ok. 1,5 mln złotych pozostanie w kieszeniach mieszkańców.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na Wieczór Wigilijny

Burmistrz, Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica na Wieczór Wigilijny....