Wiadomości - Aktualności

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych na skutek gradu

Dodał: Data: 2019-05-21 14:52:07 (czytane: 1132)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu na terenie gminy w dniu 19 maja br. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu.

W terminie do dnia 29 maja 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w pokoju nr 17 (II piętro) lub na stronie internetowej Urzędu.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania zwierząt w gospodarstwie także kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR).

Wzór wniosku o oszacowanie szkód- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/wniosek_grad_2019v2.docx

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/zgoda_dane_osobowe_grad_2019.docx

 


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Historia pojazdu - Bezpłatny raport z państwowej bazy danych CEP

„Historia Pojazdu" to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu,...