Wiadomości - Aktualności

XXV Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Dodał: Data: 2022-09-29 10:01:43 (czytane: 308)

Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 4 października 2022 r. (wtorek) na godz. 09.00 odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.

ZAWIADOMIENIE

                  

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku  z § 1 ust. 8 Regulaminu Rady Miejskiej w Stopnicy stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Stopnica przyjętego Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. zmienionego uchwałą Nr XI/9/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica   zawiadamiam, że w dniu 4 października 2022 rok (wtorek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 4 sierpnia 2022 r.

4. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

2)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3)      w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, tj. dodatku dla podmiotów wrażliwych,

4)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

5)      w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych,

6)      w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica,

7)      w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach Topola i Zaborze.

5. Wolne wnioski.

6.  Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Danuta Szczepanik
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Czyżowie

...