Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Dodał: Mariusz Data: 2016-04-13 08:29:50 (czytane: 1294)

Zarząd Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Termin Walnego Zebrania: 21 kwietnia 2016 r. godzina 15.30
Miejsce Walnego Zebrania: Urząd Gminy w Nowym Korczynie przy ul. Buskiej 7
Porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2015 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015,
b) zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za rok 2015,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2016 roku,
5. Sprawy różne.

Prezes Zarządu
Artur Cygan

G8_logo_Strona_09_zmn.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych...