Wiadomości - Aktualności

Czas na biznes

Dodał: Mariusz Data: 2022-02-09 14:09:47 (czytane: 1064)

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

 Czas_na_biznes.jpg

 

 

Dostępne formy wsparcia
1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.
2. Wsparcie szkoleniowe
Szkolenie dotyczące między innymi tworzenia biznes planu, przepisów prawnych w działalności gospodarczej, podstaw księgowości i ZUS, zatrudniania pracowników, RODO, negocjacji biznesowych.
3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym
Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym  - analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek
4. Wsparcie finansowe
• Dotacja  na założenie własnej firmy – 23 050,00 zł
• Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1 900,00 zł / m-c

Grupa docelowa
Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Czas realizacji projektu
15.02.2022 r.  – 30.06.2023 r.

W ramach projektu „Czas na biznes” oferujemy wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy, oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Jesteśmy firmą doradczą która działa już od ponad 25 lat, z powodzeniem realizując bogatą i różnorodną ofertę usług doradczych i szkoleniowych. Wszystkie dostępne usługi tworzymy w oparciu o rozeznanie kierunków zmian współczesnej rzeczywistości oraz wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów. Posiadamy certyfikat ISO 9001: 2015 o nr Q&R 782.

Szczegółowe informacje:
• KSWP Końskie: Karolina Jura, tel. 41 260 46 43, k_jura@kswp.org.pl
• KSWP Kielce: Dorota Krajcarz, tel. 41 345 39 08, d_krajcarz@kswp.org.pl
• KSWP Starachowice: Aneta Tomczyk, tel. 41 275 35 45, a_tomczyk@kswp.org.pl

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych) z terenu...