Wiadomości - Aktualności

Szansa na środki finansowe na założenie własnej firmy

Dodał: PatrykL Data: 2016-01-28 08:27:17 (czytane: 2941)

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Przedsiębiorczość bez barier”.

W ramach projektu mieszkańcy powiatów: buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego, którzy ukończyli 30 lat mogą ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł na założenie własnej firmy. Planowany termin naboru: od 1 marca 2016r. Do udziału w projekcie Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, po 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, nisko wykwalifikowane. Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje w Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości,
• biuro w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, tel. 41 378 13 16,
• biuro w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 00.

Dofinansowanie projektu z UE: 3.085.042,78 zł.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.przedsiebiorczoscbezbarier.pl

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...