Wiadomości - Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało harmonogram ogłaszania konkursów w ramach PROW 2014-2020

Dodał: PatrykL Data: 2016-01-22 07:29:26 (czytane: 3907)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało opracowany w resorcie harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zakłada ogłaszanie naborów wniosków dla poszczególnych działań w następujących terminach:

1. „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników")–marzec 2016 r.

2. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych„) –marzec 2016 w następujących obszarach

-racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d)- ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 

-produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c) 

3. „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” –czerwiec 2016 r.

4. „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) –sierpień 2016 r. -termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

5. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) –marzec 2017 r. 

6. „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ( typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) –I kwartał 2017 r. -termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

7. „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa") –I kwartał 2017 r. -termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

8. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") -nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników –lipiec 2016 r.
9. „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości –rozwój usług rolniczych”)–październik 2016 r. 
10. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych")-nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) -po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE –listopad 2016 r. 
11. „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”)–I kwartał 2017 r. -termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

12. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” –czerwiec 2016 r.

13. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” –grudzień 2016 r.

Źródło: MRiRW

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...