Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Stopnica w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zebrane odpady wielkogabarytowe, elektryczno-elektroniczne, niebezpieczne, budowlano-rozbiórkowe oraz biodegradowalne. PSZOK prowadzony jest przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

PSZOK mieści się: w miejscowości Wolica nr 52A tel: 41 377 92 19

PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00

Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik Referatu, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju, wielkości (ilości) oraz terminu dostawy odpadów.

Załączone pliki:

regulamin PSZOK 2021.pdf Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2021 (regulamin PSZOK 2021.pdf - 1963.963 KB)

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Nasz Patronat

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

Data: 2022-06-25,
Miejsce: Strzałków gm. Stopnica

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Imprezy

Patronat
2022-06-25 - 2023-12-31

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»