Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie gminy Stopnica

Punkt Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych w Stopnicy prowadzony przez Gminę Stopnica.

PSZOK mieści się: w miejscowości Wolica nr 52A tel: 41 377 92 19

PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Nasz Patronat

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

Data: 2022-06-25,
Miejsce: Strzałków gm. Stopnica

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Imprezy

Patronat
2022-06-25 - 2023-12-31

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»