Wiadomości

Dla rolnika:

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej – zapowiedź naboru w trzech obszarach

Dodał: dnia 2024-01-10 08:13:33 - (czytane 572 razy)

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. wiecej»

TAGI:

Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt – kolejny nabór na „Zarządzanie ryzykiem”

Dodał: dnia 2024-01-10 08:08:39 - (czytane 404 razy)

Od 18 stycznia 2024 r. producenci rolni którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – 15 grudnia rozpocznie się kolejny nabór

Dodał: dnia 2023-11-07 07:17:29 - (czytane 933 razy)

Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Fundusze na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. wiecej»

TAGI:

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich - kto może skorzystać, jaka jest stawka, do kiedy i jak złożyć dokumenty

Dodał: dnia 2023-08-01 14:58:34 - (czytane 656 razy)

wiecej»

TAGI:

Dopłaty do nawozów – już można składać wnioski

Dodał: dnia 2023-06-12 14:55:13 - (czytane 629 razy)

Od 12 czerwca do 14 lipca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. wiecej»

TAGI:

KPO - 5 czerwca rusza pomoc na budowę lub wyposażenie silosów

Dodał: dnia 2023-06-05 14:05:28 - (czytane 579 razy)

Do 60 tys. zł można otrzymać na budowę lub wyposażenie silosów. Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. Agencja przyjmuje wnioski o takie wsparcie. Pomoc finansowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. wiecej»

TAGI:

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze D - już można składać wnioski

Dodał: dnia 2023-06-05 14:04:39 - (czytane 527 razy)

wiecej»

TAGI:

KPO - od 1 czerwca trwają nabory wniosków na inwestycje w centra przechowalniczo-dystrybucyjne lub o pomoc dla organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

Dodał: dnia 2023-06-05 14:03:58 - (czytane 389 razy)

wiecej»

TAGI:

Zmiany w trwającym naborze o wsparcie dla producentów pszenicy lub kukurydzy - nabór wydłużony, wyższe stawki, dopłaty także do gryki

Dodał: dnia 2023-05-23 15:04:11 - (czytane 446 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady przyznawania tego wsparcia, wejdzie w życie 24 maja 2023 r. Wprowadzone zmiany wymagają zgody Komisji Europejskiej. wiecej»

TAGI:

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy

Dodał: dnia 2023-05-08 10:57:32 - (czytane 437 razy)

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie się można ubiegać o wsparcie na przedsięwzięcia majace na celu poprawę infrastruktury magazynowej ktore bedą służyć zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Pomoc pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. wiecej»

TAGI:

Ministerstwo Rolnictwa zachęca do sprzedaży zbóż z dopłatą z ARiMR

Dodał: dnia 2023-05-08 10:54:52 - (czytane 492 razy)

wiecej»

TAGI:

Do 30 czerwca 2023 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR

Dodał: dnia 2023-05-04 14:28:03 - (czytane 978 razy)

wiecej»

TAGI:

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) dla mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica

Dodał: dnia 2023-04-18 14:19:43 - (czytane 1109 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe). wiecej»

TAGI:

Rusza pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Dodał: dnia 2023-04-14 10:47:39 - (czytane 1046 razy)

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. wiecej»

TAGI:

3 kwietnia ruszyły trzy interwencje pszczelarskie

Dodał: dnia 2023-04-04 09:55:57 - (czytane 428 razy)

wiecej»

TAGI:

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nieodpłatnie pomagał będzie w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dodał: dnia 2023-03-31 07:18:10 - (czytane 636 razy)

wiecej»

TAGI:

Kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r.

Dodał: dnia 2023-03-16 11:39:00 - (czytane 1016 razy)

wiecej»

TAGI:

ARiMR i KRUS zapraszają na szkolenie w Stopnicy

Dodał: dnia 2023-03-09 09:27:58 - (czytane 1147 razy)

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczyć będzie m.in. nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. wiecej»

TAGI:

Przypominamy. Tylko do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2023-02-24 07:55:27 - (czytane 423 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.). wiecej»

TAGI:

Wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami - wkrótce nabór

Dodał: dnia 2023-02-21 12:09:20 - (czytane 507 razy)

Od 3 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”. We wkrótce rozpoczynającym się naborze wprowadzono kilka zmian, m.in. ze 100 tys. na 150 tys. zł podniesiono poziom pomocy. wiecej»

TAGI:

Ruszył program Energia dla wsi

Dodał: dnia 2023-01-31 07:42:14 - (czytane 1032 razy)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”. wiecej»

TAGI:

Producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu wojny na Ukrainie, mogą ubiegać się o wsparcie

Dodał: dnia 2023-01-25 14:44:35 - (czytane 551 razy)

Do 31 stycznia od hodowców świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przyjmowane są wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wysokość wsparcia zależy od liczby urodzonych i zgłoszonych do rejestracji świń w oznaczonym okresie. To nowe działanie finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Modernizacja gospodarstw rolnych - wkrótce nabory w obszarach E - nawadnianie i F - zielona energia (odnawialne źródła energii)

Dodał: dnia 2023-01-17 07:19:20 - (czytane 678 razy)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. wiecej»

TAGI:

Kolejny raz zmieniono Rozporządzenie dotyczące tzw. pomocy suszowej z ARiMR

Dodał: dnia 2022-11-23 13:50:04 - (czytane 1495 razy)

Do 30 listopada osoby które nie posiadają faktur, muszą dostarczyć do Agencji oświadczenie własne (wzór w załączeniu) potwierdzające sprzedaż o wartości min. 5 000 zł wiecej»

TAGI:

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych – termin naboru do 23 listopada, do wniosku trzeba dołączyć faktury

Dodał: dnia 2022-11-17 07:46:46 - (czytane 761 razy)

wiecej»

TAGI:

Uwaga! 14 listopada opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające zasady otrzymania tzw. pomocy suszowej z ARiMR. Do 23 listopada musisz dostarczyć do Agencji, fakturę potwierdzającą sprzedaż płodów rolnych lub zwierząt o wartości min. 5 000 zł brutto

Dodał: Mariusz dnia 2022-11-15 13:27:43 - (czytane 1061 razy)

wiecej»

TAGI:

17 października ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dodał: dnia 2022-10-17 14:22:29 - (czytane 862 razy)

Nabór wniosków obejmuje zadania z zakresu: wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, Wsparcie dla rolników lub rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wymiany słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. wiecej»

TAGI:

Susza - wnioski o oszacowanie szkód do 31 października

Dodał: dnia 2022-10-15 11:04:32 - (czytane 1640 razy)

Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. został wydłużony do 31 października br. wiecej»

TAGI:

W sobotę 15 października mija termin zgłoszenia szkód spowodowanych suszą za pomocą aplikacji internetowej

Dodał: dnia 2022-10-12 07:47:49 - (czytane 968 razy)

Szczegółowych informacji oraz pomocy w złożeniu wniosku udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica: Pan Mariusz Szcześniak- tel. 41 3779805, Pan Przemysław Kaczmarczyk- tel. 41 3779806. wiecej»

TAGI:

15 października mija termin zgłoszenia szkód spowodowanych suszą za pomocą aplikacji internetowej

Dodał: dnia 2022-10-03 08:31:13 - (czytane 808 razy)

Szczegółowych informacji oraz pomocy w złożeniu wniosku udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica: Pan Mariusz Szcześniak- tel. 41 3779805, Pan Przemysław Kaczmarczyk- tel. 41 3779806. wiecej»

TAGI:

Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej

Dodał: dnia 2022-09-20 08:30:23 - (czytane 1519 razy)

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 17 października do 15 listopada 2022 r. wiecej»

TAGI:

Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację umożliwiającą zgłaszanie szkód w uprawach rolnych (aktualizacja)

Dodał: dnia 2022-08-31 07:58:23 - (czytane 1933 razy)

wiecej»

TAGI:

Oddział Regionalny KRUS w Kielcach informuje, że prowadzi dla czynnych rolników bezpłatną rehabilitację leczniczą

Dodał: dnia 2022-08-05 11:57:39 - (czytane 1130 razy)

wiecej»

TAGI:

W dniu 6 lipca 2022 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził na obszarze Gminy Stopnica zagrożenie wystąpienia suszy dla niektórych upraw na określonych kategoriach gleb

Dodał: dnia 2022-07-07 11:31:18 - (czytane 819 razy)

wiecej»

TAGI:

Modernizacja gospodarstw rolnych - termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie wydłużony o miesiąc

Dodał: dnia 2022-05-26 07:13:28 - (czytane 818 razy)

Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 27 maja został wydłużony o miesiąc. wiecej»

TAGI:

Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy

Dodał: dnia 2022-05-26 07:12:16 - (czytane 731 razy)

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. wiecej»

TAGI:

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Dodał: dnia 2022-05-25 14:39:44 - (czytane 1202 razy)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21-dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne. wiecej»

TAGI:

VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dodał: dnia 2022-05-25 14:34:06 - (czytane 716 razy)

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. wiecej»

TAGI:

Termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów został wydłużony do 31 maja br.

Dodał: dnia 2022-05-16 07:28:15 - (czytane 726 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów. Wniosek o dopłaty bezpośrednie musi zostać złożony przed wnioskiem o dopłaty do nawozów. wiecej»

TAGI:

Pozostał tylko tydzień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów

Dodał: dnia 2022-05-09 18:39:07 - (czytane 933 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów. Wniosek o dopłaty bezpośrednie musi zostać złożony przed wnioskiem o dopłaty do nawozów. wiecej»

TAGI:

16 maja upływa termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów

Dodał: dnia 2022-05-02 07:45:03 - (czytane 999 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) oraz dopłaty do nawozów. Wniosek o dopłaty bezpośrednie musi zostać złożony przed wnioskiem o dopłaty do nawozów. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do nawozów - już można składać wnioski, sprawdź jakie dokumenty trzeba dołączyć

Dodał: dnia 2022-04-25 11:37:48 - (czytane 1209 razy)

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. wiecej»

TAGI:

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek - sprawdź warunki uczestnictwa w mechanizmie

Dodał: dnia 2022-04-25 09:27:53 - (czytane 1022 razy)

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. z 2022 r., poz. 879), z dniem 25 kwietnia 2022 r. uruchomiony został mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”. wiecej»

TAGI:

Dopłaty do nawozów - sprawdź procedurę ubiegania się o pomoc

Dodał: dnia 2022-04-22 07:06:54 - (czytane 1390 razy)

Wnioski będzie można składać od 25 kwietnia w Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. wiecej»

TAGI:

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe)

Dodał: dnia 2022-04-12 11:41:52 - (czytane 1336 razy)

Z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe). wiecej»

TAGI:

Więcej pieniędzy na kredyty preferencyjne w 2022 roku z dopłatą ARiMR

Dodał: dnia 2022-04-08 07:28:14 - (czytane 1139 razy)

wiecej»

TAGI:

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta: wciąż można składać wnioski a wypłacono już ponad 115 mln zł

Dodał: dnia 2022-04-08 07:27:09 - (czytane 882 razy)

wiecej»

TAGI:

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł - wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Dodał: dnia 2022-04-08 07:25:43 - (czytane 668 razy)

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. wiecej»

TAGI:

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Dodał: dnia 2022-04-08 07:11:16 - (czytane 678 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. wiecej»

TAGI:

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

Dodał: dnia 2022-04-08 07:09:31 - (czytane 715 razy)

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r. wiecej»

TAGI:

Od 8 kwietnia 2022 r., w każdy piątek i sobotę plac targowy w Stopnicy będzie nieodpłatnie udostępniany rolnikom celem bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych klientom

Dodał: dnia 2022-04-05 07:16:46 - (czytane 2737 razy)

wiecej»

TAGI:

Bezpłatne szkolenie on-line dla rolników i osób pracujących w rolnictwie

Dodał: dnia 2022-02-16 07:12:25 - (czytane 1021 razy)

wiecej»

TAGI:

XIX Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"

Dodał: dnia 2022-02-16 07:11:34 - (czytane 1334 razy)

wiecej»

TAGI:

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego

Dodał: dnia 2022-02-15 07:15:56 - (czytane 680 razy)

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. wiecej»

TAGI:

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dodał: dnia 2022-02-14 10:44:49 - (czytane 967 razy)

W związku z zaakceptowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zmianę warunków umowy o udostępnienie środków na realizację "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" od dnia 11.02.2022 wiecej»

TAGI:

Czas na biznes

Dodał: Mariusz dnia 2022-02-09 14:09:47 - (czytane 1066 razy)

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes” wiecej»

TAGI:

Do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: dnia 2022-01-31 07:16:18 - (czytane 1179 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.). wiecej»

TAGI:

Radykalne uproszczenia dla rolników- weź udział w ankiecie

Dodał: dnia 2022-01-19 07:17:20 - (czytane 1152 razy)

Misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. wiecej»

TAGI:

Wsparcie z PROW na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – start naboru

Dodał: dnia 2022-01-03 12:50:20 - (czytane 1226 razy)

31 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi. wiecej»

TAGI:

Trwa nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

Dodał: dnia 2022-01-03 12:48:46 - (czytane 1134 razy)

Do 7 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Wysokość wsparcia jakie można otrzymać wynosi maksymalnie 100 tys. zł. wiecej»

TAGI:

Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków wydłużony

Dodał: dnia 2021-12-31 09:16:38 - (czytane 1302 razy)

Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r. wiecej»

TAGI:

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia

Dodał: dnia 2021-12-28 07:05:21 - (czytane 1243 razy)

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r. wiecej»

TAGI:

ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Dodał: dnia 2021-12-27 10:55:36 - (czytane 1202 razy)

wiecej»

TAGI:

Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego – nabór wniosków rusza 10 grudnia

Dodał: dnia 2021-12-07 08:33:20 - (czytane 1065 razy)

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. wiecej»

TAGI:

Komunikat dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

Dodał: dnia 2021-12-06 11:50:42 - (czytane 1043 razy)

wiecej»

TAGI:

Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego ARiMR w Busku-Zdroju

Dodał: dnia 2021-11-29 08:51:47 - (czytane 2002 razy)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 01.12.2021r. zmieni się lokalizacja Biura Powiatowego ARiMR w Busku-Zdroju. Wszystkie numery telefonów pozostają bez zmian. wiecej»

TAGI:

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

Dodał: dnia 2021-11-23 07:12:20 - (czytane 1039 razy)

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku. wiecej»

TAGI:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2021/2022 (aktualizacja)

Dodał: Mariusz dnia 2021-11-09 13:54:59 - (czytane 1656 razy)

wiecej»

TAGI:

Powiatowy Lekarza Weterynarii informuje o aktualnym zasięgu obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń

Dodał: dnia 2021-11-09 07:10:34 - (czytane 1449 razy)

wiecej»

TAGI:

Rozporządzenie 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z 29 X 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i buskiego

Dodał: Mariusz dnia 2021-11-05 12:51:38 - (czytane 1223 razy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 października 2021r., pod pozycją 3439 zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). wiecej»

TAGI:

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

więcej

Sport

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 27 stycznia 2018r. (sobota) w godzinach 14:00 do 16:00 na lodowisku miejskim w Stopnicy odbędzie się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. więcej»