Wiadomości

Projekty współfinansowane ze środków UE:

Muzyka łagodzi obyczaje- utworzenie studia nagrań

Dodał: PatrykL dnia 2015-12-16 07:57:03 - (czytane 2501 razy)

wiecej»

TAGI:

Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Dodał: Mariusz dnia 2014-07-11 10:47:21 - (czytane 2040 razy)

Gmina Stopnica jako Partner projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych …" wiecej»

TAGI:

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrobaczów

Dodał: Agnieszka dnia 2014-06-16 09:47:25 - (czytane 1954 razy)

W dniu 29 maja 2014r. Wójt Gminy Stopnica zawarł umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację operacji pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrobaczów”, która dofinansowana zostanie ze środków PO Ryby 2007-2013 (Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, działanie 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa). wiecej»

TAGI:

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec

Dodał: Agnieszka dnia 2014-06-10 11:05:53 - (czytane 1837 razy)

W 2014r. Wójt Gminy Stopnica - Ryszard Zych, zawarł umowę na realizację operacji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jastrzębiec”, która współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. wiecej»

TAGI:

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 13:17:38 - (czytane 1548 razy)

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego.
Koszt projektu wynosi 25 mln zł . wiecej»

TAGI:

E – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 13:15:05 - (czytane 1386 razy)

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Modernizacja i adaptacja obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno- kulturalne

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 12:48:05 - (czytane 1562 razy)

W dniu 7 maja 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zawarł z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umowę przyznania pomocy na realizację operacji pn. „Modernizacja i adaptacja obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne” której zakres obejmował: wiecej»

TAGI:

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 11:56:10 - (czytane 2673 razy)

W rezultacie realizacji operacji świetlica wiejska w Kucharach wyposażona została w sprzęt komputerowy, multimedialny, meble, stół bilardowy oraz urządzenie do ćwiczeń typu ATLAS. wiecej»

TAGI:

Organizacja dożynek gminnych w Gminie Stopnica

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 11:44:42 - (czytane 1669 razy)

Realizacja operacji wpłynęła na kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Ideą operacji była aktywizacja i integracja mieszkańców poszczególnych miejscowości... , wiecej»

TAGI:

Wirtualny spacer po Gminie Stopnica

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 11:36:59 - (czytane 2336 razy)

W rezultacie realizacji operacji powstała aplikacja, która prezentuje miejsca i obiekty zaliczane do dziedzictwa kulturowo- historycznego (zabytki Gminy Stopnica- Kościół, Klasztor oraz Zamek wybudowany za panowania Kazimierza Wielkiego) oraz dziedzictwa przyrodniczego. wiecej»

TAGI:

Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Stopnica

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 11:27:53 - (czytane 1440 razy)

W dniu 4 listopada 2014 r. Wójt Gminy Stopnica Ryszard Zych podpisał umowę o dofinansowanie „Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Stopnica”, przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynoszącym 75 % kosztów kwalifikowanych. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Wzrost estetyki przestrzennej miejscowości Wolica poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego dla celów rekreacyjnych

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 11:05:11 - (czytane 1653 razy)

W rezultacie realizacji operacji powstał plac zabaw dla dzieci, zewnętrzna siłownia, altana grillowa oraz pomost pływający. Na placu zainstalowano również elementy małej architektury-ławki oraz kosze na śmieci. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną również kajaki oraz rowery wodne.
wiecej»

TAGI:

U Źródeł pełnej mocy - kampania promocji turystycznej gmin Południowego Ponidzia: Nowego Korczyna Pacanowa Solca - Zdroju Stopnicy i Wiślicy

Dodał: mrajtar dnia 2014-01-01 10:51:40 - (czytane 1488 razy)

W latach 2009-2011 Gmina Stopnica wraz Gminami Pacanów, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn
i Wiślica, brała udział w realizacji projektu „U Źródeł Pełnej Mocy …” realizowanego przez Stowarzyszenie G5, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu opiewa na ponad 2 mln złotych. wiecej»

TAGI:

W zdrowym ciele zdrowy duch- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie zewnetrznych siłowni w miejscowościach: Suchowola, Czyżów

Dodał: mrajtar dnia 2014-00-01 11:58:18 - (czytane 1355 razy)

W sąsiedztwie świetlic wiejskich w msc. Suchowola, Czyżów powstały 2 zewnętrzne siłownie z których nieodpłatnie korzystać mogą młodzież, dorośli mieszkańcy oraz turyści, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost estetyki przestrzennej w/w miejscowości oraz wzrost aktywności społeczności lokalnej.
wiecej»

TAGI:

Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 14:48:17 - (czytane 1745 razy)

W latach 2012-2013 w ramach Działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Stopnica zrealizowała projekt „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola”. wiecej»

TAGI:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Suchowola, Szklanów Falęcin Stary

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 14:06:03 - (czytane 2100 razy)

W październiku 2013r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchowola, Szklanów. Jest to drugi etap realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Suchowola, Szklanów Falęcin Stary”. wiecej»

TAGI:

Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy- etap II

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 13:44:51 - (czytane 2279 razy)

W lipcu 2013r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy- etap II”. wiecej»

TAGI:

Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 11:04:40 - (czytane 1976 razy)

W czerwcu 2014r. zakończona została realizacja operacji pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w Kucharach” dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. wiecej»

TAGI:

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Strzałków, Mietel, Jastrzębiec

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:58:05 - (czytane 1391 razy)

W 2013r. Gmina Stopnica zrealizowała operację „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Strzałków, Mietel, Jastrzębiec”, dofinansowanie na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. wiecej»

TAGI:

Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno- sportowego

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:55:25 - (czytane 1216 razy)

W latach 2012-2013r. zrealizowana została operacja pn. „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno- sportowego w miejscowości Stopnica”, która wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców wsi oraz promocję obszarów wiejskich. wiecej»

TAGI:

Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Stopnica i Smogorzów, Szczytniki, Mietel, Konary, Skrobaczów, Topola, Jastrzębiec

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:49:49 - (czytane 1485 razy)

W latach 2012-2013 w ramach Działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Stopnica zrealizowała projekt „Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola”. wiecej»

TAGI:

Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Stopnica i Smogorzów, Szczytniki, Mietel, Konary, Skrobaczów, Topola, Jastrzębiec

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:43:12 - (czytane 1261 razy)

W latach 2012-2013r. Gmina Stopnica zrealizowała trzy operacje, których przedmiotem było utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Stopnica, Smogorzów, Szczytniki, Mietel, Konary, Skrobaczów, Topola, Jastrzębiec”. wiecej»

TAGI:

Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:38:49 - (czytane 1318 razy)

W 2011r. w ramach Działania 3.4. Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Stopnica zrealizowała projekt „Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy”. wiecej»

TAGI:

Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:32:56 - (czytane 1222 razy)

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji, obejmował uzupełnienie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Stopnica, Klępie Dolne, Kąty Nowe, Białoborze, Falęcin Nowy. wiecej»

TAGI:

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Klępie Górne, Suchowola, Szczytniki

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:30:18 - (czytane 1288 razy)

Niniejsza operacja zrealizowana została przez Gminę Stopnica w latach 2010-2011 w ramach działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. wiecej»

TAGI:

Adaptacja pomieszczeń w nieużytkowanej części Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na świetlicę wiejską w Stopnicy

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-24 10:06:30 - (czytane 1507 razy)

Operacja „Adaptacja pomieszczeń w nieużytkowanej części Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na świetlicę wiejską w Stopnicy” zrealizowana została przez Gminę Stopnica w latach 2009-2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. wiecej»

TAGI:

Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewitalizację Stopnicy

Dodał: Agnieszka dnia 2013-12-23 09:45:02 - (czytane 1244 razy)

"Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewitalizację Stopnicy” to kolejny projekt, którego zakończenie nastąpiło w 2013r. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY 2007-2013 (Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich), działanie 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. wiecej»

TAGI:

Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Dodał: Mariusz dnia 2013-07-13 11:07:25 - (czytane 1730 razy)

wiecej»

TAGI:

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2004-2006

Dodał: Mariusz dnia 2013-06-13 09:02:24 - (czytane 1189 razy)

wiecej»

TAGI:

Dziesiąta muza bliżej ludzi- zakup urządzeń do projekcji filmowych

Dodał: Agnieszka dnia 2012-12-24 11:02:40 - (czytane 1205 razy)

W 2013r. Gmina Stopnica zrealizowała operację „Dziesiąta muza bliżej ludzi- zakup urządzeń do projekcji filmowych”, dofinansowanie na realizację projektu pochodziło z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. wiecej»

TAGI:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin

Dodał: Agnieszka dnia 2012-09-18 13:52:31 - (czytane 2278 razy)

W dniu 07.07.2011 r. została podpisana pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Stopnica umowa nr UDA-RPSW.04.01.00-26-595/09-00 na dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin”. wiecej»

TAGI:

Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego

Dodał: Agnieszka dnia 2010-10-08 13:36:12 - (czytane 1822 razy)

W 2014r. nastąpi zakończenie realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego”. wiecej»

TAGI:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Klepie Górne, Nowa Wieś i Białoborze-Hektary

Dodał: Agnieszka dnia 2010-10-08 09:51:20 - (czytane 1376 razy)

W kwietniu 2010r. rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Klepie Górne, Nowa Wieś i Białoborze-Hektary”. wiecej»

TAGI:

Urządzenie parku rekreacyjno - sportowego w miejscowości Stopnica

Dodał: Agnieszka dnia 2010-05-12 14:16:10 - (czytane 1521 razy)

W dniu 16 kwietnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Urządzenie parku rekreacyjno- sportowego w miejscowości Stopnica”. wiecej»

TAGI:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary

Dodał: Agnieszka dnia 2010-05-04 13:06:50 - (czytane 1341 razy)

W dniu 14 maja 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Podlasek, Topola, Smogorzów i Konary”. wiecej»

TAGI:

Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury

Dodał: Agnieszka dnia 2010-05-04 12:31:33 - (czytane 1276 razy)

W dniu 3 marca 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury”. wiecej»

TAGI: